Sosiaalinen Sirkus - Social Circus

Sosiaalinen Sirkus –hanke 2009-2011

Sosiaalinen Sirkus -hanke oli Tutkivan teatterityön keskuksen (Tampereen yliopisto) hallinnoima hanke, jonka päärahoittajana toimi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke aloitettiin syksyllä 2009 ja se päättyi 31.10.2011. Hanke kuului Kolmas lähde -hankekokonaisuuteen, joka kehitti kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmatta sektoria hyvinvointipalveluiden tarjoajana.

Sosiaalinen sirkus -hankkeen tavoitteena oli auttaa sirkusalan toimijoita tuottamaan laadukasta sosiaalisen sirkuksen opetusta. Pyrkimyksenä oli vakiinnuttaa sosiaalinen sirkus pysyväksi osaksi suomalaista sirkusalaa ja kuntien ostamia hyvinvointipalveluita. Hankkeeseen osallistuneissa kunnissa huomattiin sosiaalisen sirkuksen mahdollisuudet, ja monet innokkaat perhetyöntekijät, koulujen rehtorit sekä kulttuuritoimen johtajat puhuvat jo toiminnan puolesta. Muutamissa osatoteuttajasirkuksissa käynnistyi jo hankkeen aikana myös rinnakkaista sosiaalisen sirkuksen toimintaa uusille kohderyhmille.

Sirkusopetus välineenä uuden oppimiseen

Sosiaalisella sirkuksella tarkoitetaan sellaista sirkusopetusta, jossa sirkus toimii välineenä uuden oppimiseen. Sosiaalinen sirkus opettaa itsenäisyyttä, parantaa itseluottamusta, antaa työkaluja sosiaaliseen kanssakäymiseen, murtaa ennakkoluuloja ja opettaa iloa ja elämänhallintataitoja.

Hankkeessa järjestettiin sosiaalisen sirkuksen opetusta Tampereella, Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Oulussa, Lempäälässä ja Orivedellä. Sekä kunnat, että sirkukset osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen.

Sirkusopetuksen kohderyhmiä olivat mm.

 • alakouluikäiset lapset, joilla ei ole harrastuksia
 • erityisopetusluokat
 • esiopetusryhmät
 • etsivän nuorisotyön toiminnassa olevat nuoret
 • huostaanotetut lapset ja nuoret
 • joustavan opetuksen piiriin kuuluvat koululuokat
 • kehitysvammaiset lapset
 • lähiöiden koululuokat
 • maahanmuuttajatytöt
 • maahanmuuttajien valmistavat luokat
 • marginaaliasemassa olevat lähiönuoret
 • neuropsykologisista häiriöistä kärsivät nuoret
 • nuoret päihdekuntoutujat
 • näkövammaisten ryhmä
 • perheet, joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi
 • perhetukikeskuksen asiakkaat
 • pyörätuolioppilaat
 • päiväkotiryhmät
 • sosiaalihuollon piirissä olevat pienten lasten perheet

Hankkeen aikana sirkusopetusta annettiin

 • noin 60 opetusryhmässä
 • noin 850 oppilaalle
 • yli 700 opetuskertaa

Hyvät käytännöt kerättiin oppaaksi

Sirkusopetuksesta kerättävä tieto ja palaute kerättiin yhteen sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen oppaaksi, joka julkaistiin syksyllä 2011. Oppaan voit ladata ilmaiseksi täältä.

Seminaarit sirkusopetuksen tukena

Hanke toteutti sirkusopetuksen tueksi kaksi sosiaalisen sirkuksen seminaaria, joihin kutsuttiin suomalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita keskustelemaan sosiaalisen sirkuksen kehityksestä ja erityisryhmien kanssa työskentelystä. Seminaarit suunniteltiin Sosiaalinen Sirkus –hankkeessa mukana olevien sirkusjärjestöjen tarpeita ajatellen, mutta niitä avattiin mahdollisimman paljon myös muille sosiaalisesta sirkuksesta kiinnostuneille.

Uutiset

Sivu 1 / 10  > >>

11.10.2011

Kategoria: General
Kirjoittaja: sirkus
Opaskirja on nyt vapaasti ladattavissa pdf-muodossa.

29.09.2011

Kategoria: General
Kirjoittaja: sirkus
Vasta julkaistu opaskirja on herättänyt kiinnostusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.